Ładowanie
×
  1. Definicje Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem waluteo.pl; Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
  2. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  3. Warunki korzystania z serwisu Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu.
  4. Odpowiedzialność Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.
  5. Prawa autorskie Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w Serwisie są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo korzystać z tych treści tylko w granicach dozwolonego użytku.
  6. Zmiany w Regulaminie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
  7. Dane kontaktowe Adres firmy: ul. Kuracyjna 358/16, 84-150 Hel